Rezervacije wellness & spa hotela i centara

Upravljanje SPA i Wellness sistemom

Na Univerzitetu Singidunum, u okviru predmeta Menadžment i upravljanje, predavanje na temu “Upravljanje SPA i Wellness sistemom” održao gost predavač Mr. Sci. med. dr. Mirko Grajić. On je govorio o osnovama Wellness filozofije, osnivanju i vođenju centara. Pogledajte video.Share Button

Ostavi komentar

Top